พรรคพยายามลดการใช้จ่ายด้านการป้องกันประเทศ

พรรคพยายามลดการใช้จ่ายด้านการป้องกันประเทศลง 64,000 ล้านบาทเหลือประมาณ 1.1% ของ GDP ของประเทศ นโยบายการปฏิรูปอื่น ๆ ของพรรครวมถึงการตั้งเป้าที่จะชะลอการเติบโตของกลุ่มผูกขาดขนาดใหญ่ปรับปรุงกองทัพเพิ่มค่านิยมประชาธิปไตยการกระจายอำนาจของรัฐบาลการยกเครื่องภาคการศึกษาและการยกระดับการเกษตร สำหรับพรรคเดโมแครตผู้นำอภิสิทธิ์เวชชาชีวะประกาศ

ว่าพรรคของเขามีนโยบายหกประการเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและให้สัญญาว่าหากได้รับการเลือกตั้งนโยบายแรกจะออกโฉนดที่ดินที่เหมาะสมสำหรับเกษตรกรเพื่อแทนที่เอกสารอื่น ๆ ได้รับ ตัวอย่างเช่นเขากล่าวว่าเอกสารสป. ก. สำหรับที่ดินที่ให้แก่เกษตรกรรายย่อยจะกลายเป็นเอกสาร “มรดก” ที่สามารถใช้เป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินได้ ประการที่สองพรรคจะจัดตั้งกองทุนน้ำชุมชนเพื่อช่วยเกษตรกรเข้าถึงแหล่งน้ำตลอดทั้งปี

admin