ดำเนินการเพื่อเพิ่มจำนวนแรงงานที่มีฝีมือ

รัฐบาลกำลังเจรจากับมหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวันเพื่อจัดตั้งมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในสหราชอาณาจักรตามที่สมเกียรติกล่าว อีกวิธีหนึ่งที่รัฐบาลดำเนินการเพื่อเพิ่มจำนวนแรงงานที่มีฝีมือในประเทศกำลังจัดหาวีซ่าอัจฉริยะเพื่อช่วยให้แรงงานที่มีทักษะและนักลงทุนต่างชาติเข้ามาในภูมิภาคเอเซียตะวันออกได้สะดวกยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามสมเกียรติกล่าวว่านโยบายนี้ประสบความสำเร็จอย่างจำกัด

โปรแกรมวีซ่าอัจฉริยะยังไม่ได้รับการใช้ประโยชน์มากนัก มีเพียงประมาณ 20 ถึง 30 คนที่เข้ามาในประเทศไทยโดยใช้ Smart Visas มาแล้ว ดังนั้นคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแห่งประเทศไทย (BOI) คาดว่าจะทำให้วีซ่าสมาร์ทมีความต้องการแรงงานชาวต่างชาติที่มีฝีมือมากขึ้น “เขากล่าว Eloot เห็นด้วยแนะนำว่าคนงานที่มีทักษะจากต่างประเทศเพียงอย่างเดียวจะไม่เพียงพอที่จะแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะ เขากล่าวว่าโปรแกรมสมาร์ทวีซ่าจะต้องร่วมมือกับการปรับกำลังแรงงานที่มีอยู่เดิม

admin